Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Testy maturalne z historii (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z historii, matura 2015, maj - pr

rok: 2015

Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z 19 maja 2015 r.
Poziom rozszerzony.


Zakres tematyczny testu

1. Starożytność.
- Cywilizacje Bliskiego […] Wschodu.
- Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji.

2. Starożytność.
- Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu.

3. Średniowiecze.
- Polska w okresie wczesnopiastowskim.

4. Dzieje nowożytne.
- Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oświeceniowe i rozbiory.

5. Wiek XIX.

6. Wiek XX.
- Europa i świat między wojnami.
- Społeczeństwo, gospodarka, kultura.

7. Wiek XX.
- Chiny po II wojnie światowej.

8. Wiek XX.
- Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej.


Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif