aplikacja Matura google play app store

Testy maturalne z historii (online)

Sprawdź się w testach maturalnych ...
Matura próbna z historii, 18 maja 2023 - poziom rozszerzony. Formuła 2023.
Ilość zadań: 26, w tym wypracowanie. Do uzyskania: 60 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z historii, 21 grudnia 2022 - poziom rozszerzony. Formuła 2023.
Ilość zadań: 26, w tym wypracowanie. Do uzyskania: 60 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura przykładowa z historii - poziom rozszerzony. Formuła 2023.
Ilość zadań: 21, w tym wypracowanie. Do uzyskania: 60 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 17 maja 2022 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 18 442 (LO: 15 419, technikum: 3 012).
Średnia wyników: 38% (LO: 41%, technikum: 25%).
Ilość zadań: 29 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 17 maja 2021 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 17222 (LO: 14455, technikum: 2767).
Średnia wyników: 37% (LO: 39%, technikum: 23%).
Ilość zadań: 25 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z historii, 15 marca 2021 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Ilość zadań: 26, w tym wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 24 czerwca 2020 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 19049 (LO: 15440, technikum: 3609).
Średnia wyników: 33% (LO: 37%, technikum: 18%).
Ilość zadań: 28 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura próbna z historii, 8 kwietnia 2020 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Ilość zadań: 26 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 20 maja 2019 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 18236 (LO: 15106, technikum: 3130).
Średnia wyników: 37% (LO: 40%, technikum: 22%).
Ilość zadań: 25 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 16 maja 2018 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 18567 (LO: 15434, technikum: 3133).
Średnia wyników: 32% (LO: 35%, technikum: 18%).
Ilość zadań: 25 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 15 maja 2017 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 17924 (LO: 14916, technikum: 3008).
Średnia wyników: 33% (LO: 36%, technikum: 20%).
Ilość zadań: 26 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 17 maja 2016 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 19073 (LO: 16090, technikum: 2983).
Średnia wyników: 42% (LO: 45%, technikum: 26%).
Ilość zadań: 26 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, 19 maja 2015 - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Liczba zdających: 17328 (LO).
Średnia wyników: 50% (LO).
Ilość zadań: 22 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Pokazowa matura z historii - poziom rozszerzony. Formuła od 2015.
Ilość zadań: 23 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Podane są przykłady opracowań dla wszystkich 5 tematów.
Na podstawie tej matury przygotowaliśmy pełny test zawierający wszystkie zadania z arkusza łącznie z oryginalną punktacją i odpowiedziami.
Test dostępny także w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, maj 2014 - poziom rozszerzony.
Liczba zdających: 7602.
Średnia wyników: 54%.
Ilość zadań: 22 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, maj 2013 - poziom rozszerzony.
Liczba zdających: 9403.
Średnia wyników: 54%.
Ilość zadań: 25 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, maj 2012 - poziom rozszerzony.
Liczba zdających: 10406.
Średnia wyników: 51%.
Ilość zadań: 24 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, maj 2011 - poziom rozszerzony.
Liczba zdających: 12309.
Średnia wyników: 50%.
Ilość zadań: 23 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, maj 2010 - poziom rozszerzony.
Liczba zdających: 15017.
Średnia wyników: 51%.
Ilość zadań: 23 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Matura z historii, maj 2009 - poziom rozszerzony.
Liczba zdających: 19579.
Średnia wyników: 47%.
Ilość zadań: 23 oraz wypracowanie. Do uzyskania: 50 punktów. Czas: 180 minut.
Pełny test z odpowiedziami i punktacją maturalną zawierający wszystkie zadania z arkusza dostępny jest w aplikacji Matura - testy i zadania
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: na podstawie arkuszy CKE
Polityka Prywatności